O nama

P.P.U. „Lenka“ je verifikovana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i vrši upis dece od 1 do 6 godina.

U našoj ustanovi vlada energija i toplina koja podseća na porodičnu atmosferu, dok stručni kadar konstantno radi na razvijanju i usavršavanju motoričkih i kognitivnih sposobnosti dece, pre svega kroz igru, zatim i kroz vežbe i aktivnosti koje su prilagođene uzrastu.

Nalazi se u ulici Kosovopoljska broj 9, Borča (blizu stare pošte i restorana HILL, stanice 95 i 105L), u mirnom delu naselja.

Rad sa decom se odvija po grupama: mešovita jaslena, mešovita vrtićka i pripremna-predškolska, ali u određenom delu dana grupe se spajaju, jer smatramo da je odnos između mlađe i starije dece tokom igre i učenja veoma važan za njihovo pozitivno prihvatanje društva. Akcenat je na timskom radu i dogovoru i uvažavanju potreba drugih, ali i na individualnom radu u pojedinim oblastima , kojim podstičemo samostalnost dece i uvid u svoje mogućnosti.

Program rada jaslene grupe

Vaspitanje i nega dece uzrasta do 3 godine.

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta jeste nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za snom ishranom i boravkom na svežem vazduhu. Ali i podsticanje usvajanja kulturološko-higijenskih navika, razvoja govora i motorike.

Program rada vrtićke grupe

Ovim programom je obuhvaćeno vaspitanje deteta od 3 godine do polaska u pripremni-predškolski program. Program se realizuje kroz godišnje, mesečno i dnevno planiranje u skladu sa uzrasnim mogućnostima, potrebama i interesovanjima dece.

Kroz različite, kreativno osmišljene igre i aktivnosti podstiče se interakcija među decom, stvara topla i podsticajna atmosfera za učenje i razvoj različitih sposobnosti i veština.

Pripremno-predškolski program rada

Kroz program vaspitno-obrazovnog rada deca proširuju postojeća i stiču nova znanja , razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje, radne navike, maštovitost i kreativnost.

Predškolska grupa prolazi kroz adekvatnu pripremu za polazak u školu putem obrade sadržaja iz razvoja govora, upoznavanja okoline i razvoja početnih matematičkih pojmova.

Dodatni programi

U cilju svestranog razvoja deteta i negovanja talenata, imamo i dodatne programe:

 • Časovi u prirodi
 • Muzičke radionice
 • Engleski jezik
 • Radionice sa roditeljima
 • Roditeljski sastanci
 • Tematski roditeljski sastanci
 • Radionice lepog govora
 • Radionice likovnog stvaralaštva
 • Tribine sa stručnim licem

Ishrana

Ishrana je prilagođena nutritivnim potrebama dece. Obroci tokom dana su:
 • Doručak
 • Užina
 • Ručak
 • Voćna užina